...
Madagascar VFM Antsirabe
VFM Antsirabe
OFFLINE LIVE

VFM Antsirabe

Country: Madagascar

Ny VFM na ny Radio Feo Mevan i Vakinankaratra dia ho toy ny masoandro miposaka avy any antsinanana ka mitsidika ny isam-baravarana , izay mitondra hafanana sy hazavana ho anao isan andro amin ny alalan ireo fandaharana , fanentanana ary indrindra fa ireo kalokalo sy mozika nofantenana manokana ho anao. Mankasitraka anao ary misafidy ny Feo Mevan i Vakinankaratra FM 105 Mhz. VFM....Ilay onjam-peontsika rehetra...

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.